Stöd Slmk:s verksamhet.

Vi är en liten klubb, med ett stort engagemang.
Vi vill växa, och tänker nu jobba hårt för att få upp ett starkt intresse bland ungdomarna,
då vi tror att motorsporten har så mycket att ge! Ungdomarna får tidigt lära sig att hantera
en bil, samt "busa" av sig på en folkracebana. Vilket vi tror medför att man vid 18 års
ålder inte behöver "sladda omkring inne i samhället". Dessutom får alla en sysselsättning
(vilket det finns lite av i små kommuner)som tar tid och kräver engagemang från ungdom
och förälder,detta ger tid att umgås och göra något roligt med ungdomarna, det är en rolig
familjesport.
SLMK vill växa, och vi vill gärna att DU blir medlem i klubben för att skapa
ett större intresse för sporten!
Man behöver inte vara aktiv i klubben, utan kan ge oss sitt stöd som sk stödmedlem.
Är du intresserad så tag kontakt med oss. Det går att betala in på
Pg 12 89 44-6 Skriv namnet på inbetalningen.
E-post